Magyar Vizsla / Historie

Historie

 
 
Vizslaen adskiller sig fra andre kontinentale hønsehunderacer i sin oprindelse. Hvor de andre racer stammer fra den gamle spanske Bracco, har den ungarske Vizsla sine rødder hos asiatiske forfædre. Allerede tidlige beretninger fra 1300-tallet beskriver ungarernes "gule" jagthund.
Nogle af de tidligste illustrationer af denne gule hund findes i Becsi Kepes Kronik (Billedkronik).
 
I 1300-tallet, da de store, vidtstrakte skovområder i Ungarn forsvandt og de åbne vidder - pusztaen - bredte sig, blev småvildtjagt mere og mere almindelig. De største vildarters udbredelse mindskedes i takt med skovenes tilbagegang og da fasanen holdt sit indtog i Ungarn i 1400-tallet, manifesterede småvildtjagten sig for alvor.
 
Blandt de Pannon-Kopo hunde, der blev tilbage på Pusztaen, udviklede flere linier sig snart til ideelle småvildtjagthunde. I disse linier fandtes der ofte rødgule individer.
 
Adelen udvalgte de bedste individer til falkoner- og småvildtjagt. Under den tyrkiske invasion (1400-1554) blev tyrkernes "Gule Hund" krydset ind, og den mere og mere ensartede vizsla blev favorit hos både adel og jægere. Dette dokumenteres i mange dokumenter og breve, bl.a. dette, hvor Janos Gyulay på latin i 1563 skrev til Kristof Batthyani:
 
"Vi er bekendt med, at Deres Højhed er i besiddelse af nogle små falke. Vi ville blive taknemlige for en eller to af disse, men en hund (Vizsla) med en god næse og gode apporteringsevner ville være det, vi ville sætte størst pris på". (Sed et unum canem odoranium vulgo fyrejre valo Vizslath nobis dare velit.)
 
 Det asiatiske blod havde en positiv indflydelse på vizslaen, som racemæssigt, både i eksteriør og jagtegenskaber, blev mere og mere ensartet.
 
En Højadelig familie, Zay, begyndte i begyndelsen af 1700-tallet den første rigtige avl med de gule vizslaer, og mod slutningen af dette århundrede samt et stykke ind i 1800-tallet var den gule vizsla den mest udbredte jagthund i Ungarn
 
Da det i slutningen af 1800-tallet blev moderne at importere og avle på andre jagthunderacer, gav det problemer for vizslaen. Snart var det næsten umuligt at opspore en vizsla. Fortsat renracet avl umuliggjordes stort set og derved kom der fremmed blod ind i racen (pointer, korthåret hønsehund).
 
I november 1916 påberåbte Tibor Thuróczy sig i det ungarske jagtblad Nimrod, de ungarske jægeres opmærksomhed for at redde den gule vizsla. Den fik sit nuværende navn: Ungarsk Vizsla. I 1917 udstedes de første, midlertidige stamtavler samtidig med at man indledte et landsdækkende eftersøgningsarbejde for at finde frem til de hunde, der i størst udstrækning lignede den oprindelige gule vizsla. Eftersøgningsarbejdet besværliggjordes af, at man befandt sig i 1. verdenskrig, men det lykkedes at få registreret tre hanner: Ficko, Honved og Rupp, og ni tæver: Laura, Rica, Stanci, Ara, Donna, Miss, Lidi, Kati og Borsca. Nu hastede det også med at få reddet racen, før den var totalt iblandet vesteuropæisk blod. I 1920 blev De Ungarske Vizslaopdrætteres Forbund dannet med Kalman Polgar som formand og de første rigtige stambøger blev udfærdiget. Efter de første svære år stod man med adskillige forskellige vizslatyper - hver opdrætter mente sin egen type rigtigst, hvilket fortsat vanskeliggjorde avlsarbejdet.
 
I 1928 blev den første racebeskrivelse dokumenteret og i 1935 godkendte FCI racen som ungarsk nationalhund.
 
 2. verdenskrig medførte atter store tab af avlsmateriale - ikke kun hos vizslaen, og i efterkrigstiden led vizslaen for en periode den tort, nærmest at blive degraderet til selskabshund, men de sidste årtiers stigende interesse for jagt og vildtpleje har forstået at værdsætte vizslaen som det, den oprigtigt er - en prima jagthund.
 
Den korthårede vizsla er i dag den mest talrige og populære jagthund i Ungarn, hvor der nu registreres over 1600 hvalpe om året.
 
Den ruhårede variant, der i bygning er lidt mere robust end den korthårede, begyndte man at renavle i 1930´erne. Tysk Ruhåret Hønsehund har spillet en stor rolle ved oparbejdelsen af racen.
 
 
Vizslaens Historie i Danmark
 
Efter opstanden i 1956 kom også ungarske flygtninge til Danmark. Enkelte havde formentlig deres hjemlands hunde med, eller det lykkedes dem på forskellig vis senere at hente nogle til landet. Disse blev fog holdt som familiehunde, nogen egentlig avl foregik ikke.
 
Først da gårdejer Erik Bendsen fra Søllested på Lolland i 1971 fik nys om denne hønsehunderace og ved den ungarske Fr. Ilona Jaurnik´s og Fr. E. Nagy´s hjælp hjembragte en vizslatæve fra Ungarn, kom der gang i vor hjemlige vizslaavl. Bernadette Barsiligeti (Pøtyi) var tævens navn og sammen med den lidt yngre Reka, som Erik Bendsen hentede fra Amerika, danner hun grundstammen i den danske avl. Der blev stambogsført 56 hvalpe efter Pøtyi, og næsten alle danske vizslaejere vil kunne finde hende blandt deres hunds aner.
 
Erik Bendsen nøjedes ikke med at importere disse to tæver. I løbet af en kort årrække fulgte også hannerne Etzel von Bahlen fra Tyskland, Egerpataki Aprod fra Ungarn og Gasar fra Belgien som de vigtigste.
 
 I løbet af de 10-12 år, hvor Erik Bendsen var aktiv vizslaopdrætter, så langt over 100 hvalpe dagens lys på Damgård ved Søllested, og Bendsen har dermed været med til at sætte sit store præg på den danske vizslaavl.
 
Andre havde dog også fattet interesse for vizslaen og hentede avlsmateriale i Ungarn (Küllöi Pajkos Sobri, Hortobagyhidi Lidi, Matai Mese) og i England (Waidman Bor, Kis of Waidman, Waidman Dansk) for blot at nævne nogle.
 
I begyndelsen og midten af 80´erne holdt Toy Town deres indtog i Danmark. Adskillige hunde er blevet hentet fra denne hollandske kennel. Hennes of Toy Town, som blev brugt utrolig meget i 80´ernes avl, samt Ivan Lauds of Toy Town, Freya of Toy Town, Fænrik of Toy Town og Fleur of Toy Town - også her blot for at nævne nogle.
 
Op gennem 90´erne, hvor den snævre avl viste at der mangledes nye aner i avlen, blev det populært at importere hunde særligt fra Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn.
 
Avlen med den ruhårede vizsla kom igang i 90´erne. Der blev forsøgt med import af ruhårede vizslaer for at gøre den mere robust. Endnu i er avlen med den ruhårede vizsla kun kommet svagt igang, dog ført an af Nanna Brændgaard som har lavet adskillige kuld med flere forskellige tæver og udenlandske hanner.
 
Kennel Turnagain Gundogs | - Danmark | turnagaingundogs@gmail.com