FT Cocker Spaniel / FT Spaniel Klubben

FT Spaniel Klubben

”Klubben for Field Trial Spaniels”, blev stiftet i midten af halvfemserne af en række danske jægere. I 1994 blev ”Interessegruppen for FT Spaniels” startet, og i 1996 blev ”Klubben for FT Spaniels” grundlagt. Etableringen af klubben skete fordi man i Danmark, på daværende tidspunkt, som det eneste land i verden, indførte udstillingskrav, før man måtte avle på sin jagthund, og dette krav var selvfølgelig helt uacceptabelt for jagthunderacer, hvor avlen, gennem flere hundrede år, udelukkende havde været baseret på de enkelte hundes brugsegenskaber.

På daværende tidspunkt, var der vel højst 100 personer, med FT Spaniels i Danmark, og det skulle vise sig, at klubben udviklede sig meget hurtigt.

Idag har klubben næsten 2000 medlemmer, og er dermed én af de største jagthundeklubber i Danmark. Der udgives et klubblad, som udkommer 6 gange årligt, og klubben afholder ca. 50 markprøver årligt.

Markprøverne foregår udelukkende i jagtsæsonen, under rigtig jagt, hvor der skydes til det vildt, som hundene rejser. Jagtformen, hvor under markprøverne afholdes, er baseret på det grundlag hvorunder vore racer for flere hundrede år siden blev skabt, og jagtformen går i dag under populærbetegnelsen ”roughshooting”.

Derudover afholdes der working tests og træningsmarkprøver primært udenfor jagtsæsonen.

Klubben afholder træninger på ca. 35 træningspladser fordelt rundt omkring i Danmark. Hvor på disse træningspladser tilbydes: hvalpetræning, grundtræning og jagttræning.

Klubbens trænerne er alle erfarne Spanieltrænere, som er uddannet og godkendt af klubben.

Klubben har en stærk økonomi og er i fortsat udvikling, m.h.t. medlemstilgang og tilbud til medlemmerne.

Kennel Turnagain Gundogs | - Danmark | turnagaingundogs@gmail.com